Yükleniyor...

NE YAPARIZ ?

Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı olarak,2006 yılından bu yana iş ortaklarımıza, halkla ilişkiler odaklı stratejik iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor, entegre iletişim çözümleri sunuyor ve çok yönlü bakış açısıyla yaptığımız her işe artı değer katma mottosuyla hareket ediyoruz.

Hizmet Tanımlarımız

– Kurumsal İletişim
– Marka Yönetimi
– Pazarlama İletişimi
– Medya İletişimi

– Lider İletişimi
– Konu ve Gündem Yönetimi
– Kriz Yönetimi

– Halka Arz İletişimi
– Etkinlik Yönetimi
– Sponsorluk Yönetimi

– Kurumsal Sosyal Sorumluluk
– Kurum İçi iletişim
– Dijital İletişim – Sosyal Medya İletişimi

Kurumsal İletişim

Kurumsal itibarın sağlanması, korunması ve geliştirilmesi aşamalarında kurumun tüm paydaşlarına uygun ve farklılaştırılmış sistemler geliştiriyor ve bu yolda ilerliyoruz. Kurum imajına uygun iletişim stratejilerini belirleyerek iletişim hedeflerine ulaşılması konusunda yol gösteriyoruz.

Marka Yönetimi

Marka mesajının tüketici algısında doğru konumlandırılmasına yönelik hareket ediyor, çalışmalarımızla markaya müşteri sadakati yaratmayı ve var olan sadık kitleyi korumayı amaçlıyoruz. Mevcut markaların yanı sıra yeni doğacak markalar için de iletişim konumlandırmasını gerçekleştiriyoruz. Paydaşlarımızın marka stratejisini destekleyen pazarlama aktiviteleri geliştiriyor ve 360 derece stratejik iletişim planı doğrultusunda, tüm iletişim olanaklarını kullanarak markayı doğru hedef kitleyle buluşturuyoruz.

Pazarlama İletişimi

Kurumların hizmet ve ürünlerini, hedef kitlelerin ihtiyaçları ve özel ilgi alanları paralelinde konumlandırıyor ve pazarlama iletişimi fırsatlarını değerlendirerek bu doğrultuda stratejiler geliştiriyoruz.

– Hedef kitleyi saptıyor ve bu kitleye ulaşırken kullanılacak araçları belirliyoruz
– Yeni hedef kitlelere yönelik tanıtım stratejileri oluşturuyoruz
– Toplantı, seminer, kongre ve motivasyon toplantıları düzenliyoruz
– Pazarlama ve satış kampanyaları gerçekleştiriyoruz
– Doğrudan pazarlama faaliyetleri planlıyoruz

Medya İletişimi

Bir kurumun hedeflerine ulaşmasında en önemli sosyal paydaşlarından birinin medya olduğu bilinciyle hareket ediyor, iş ortaklarımızın hedeflerine uygun olarak oluşturduğumuz stratejiler doğrultusunda medya iletişimini yürütüyoruz.

– Kuruma ve hizmetlerine özel medya stratejisini saptıyor ve bu stratejiye yönelik medya planları oluşturarak uyguluyoruz
– Özel haber ve röportaj konu önerileri geliştiriyor ve bu konuların doğru mecralarda ele alınmasını sağlıyoruz
– Basın bültenleri, basın davet metinleri ve haber metinleri yazıyoruz
– Medya değerlendirme raporları hazırlıyoruz

Lider İletişimi

Liderin (kurum sözcüsü ya da sözcülerinin), kurumsal ve bireysel değerlerinden uzaklaşmadan, hedef kitleleri ve sosyal paydaşları nezdinde kuruma iletişim değeri katacak şekilde konumlandırılmasına yönelik bir iletişim yaklaşımı sunuyoruz. Lidere yönelik oluşturulan tüm iletişim süreçlerinin kurumsal iletişim süreçleri ile entegre edilerek yürütülmesinde yol gösteriyoruz.

Konu ve Gündem Yönetimi

Ana görevlerimizden olan konu ve gündem yönetimi için hizmet verdiğimiz kurumların yer aldığı sektörleri, ülke ve dünya gündemini yakından takip ediyor, iletişim stratejilerimizi bu doğrultuda programlıyoruz.

Kriz Yönetimi

“Kriz” olmadan önce hazırlıklı olmaya öncelik veriyor, olası kriz konularını belirleyerek nasıl bir yol haritası izleneceğini ayrıntılarıyla ortaya koyuyoruz. Oluşan krizin kuruma ne kadar zarar verdiği ve faaliyet alanlarının ne kadar etkileneceğini saptayarak kriz yönetim stratejisini oluşturuyor, her krizi kendi şartlarında değerlendiriyoruz.

Halka Arz İletişimi

Finans sektöründe edindiğimiz güçlü deneyimimiz ile halka arz projelerinde de paydaşlarımıza yol gösteriyoruz. Kurumsal iletişimde önemli yere sahip halka arz süreçleri için stratejik bir yol çizerek mesajların en doğru kanalla verilmesini sağlayan projeler geliştiriyoruz.

Etkinlik Yönetimi

İş ortaklarımızın iletişim stratejisine uygun, ihtiyaca yönelik projeler üretiyor, projenin her adımını doğru planlayarak mükemmeli başarma hedefiyle hayata geçiriyoruz. Etkinlik yönetiminde başarının güçlü bir koordinasyona bağlı olduğu bilinciyle, proje sürecinde iş ortaklarımızla hızlı ve net bilgi akışı ile ilerliyoruz.

Etkinlik yönetimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalar;
– Marka bilinirliği ve pazarlama gücünü artırmaya yönelik kampanyalar
– Organizasyon ve lojistik hizmetler
– 3. partilerin seçimi ve koordinasyonu
– Üretim uygulama ve diğer hizmetler
– Sponsorluk yönetimi
– Doğrudan pazarlama, planlama ve uygulamaları
– Ödül törenleri, açılışlar

Sponsorluk Yönetimi

Kurumları; hizmet ve ürünlerini, amaçlarıyla paralel algı yaratabilecek, en doğru sponsorluk çalışmalarına yönlendirerek, bütçenin en etkin ve en uygun şekilde kullanımını sağlıyor, hedeflenen etkinin oluşmasında katkı sağlıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Tüketicilerin bir kuruma karşı bağlılık,güven ve saygı duymasında, kurumun sosyal sorumluluk yönünün güçlü etkisi olduğuna inanıyor, sosyal sorumluluk bilincinde olan şirketlerin rakiplerinden ayrışacağının bilinciyle hareket ediyoruz. Kurumun itibarına en uygun alanları belirleyerek; çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum kuruluşları gibi önemli sosyal paydaşlarıyla değerli ilişkiler geliştirmesine destek olan, iş hedefleriyle örtüşen, dokunduğu alanlara fayda sağlayan ve kurumu öne çıkaran projeler üretiyor ve uyguluyoruz.

Kurum İçi iletişim

Kurumun misyonu, vizyonu, kurumsal değerleri ve stratejilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesine ve çalışanların motivasyonunun artırılarak kurumun elçisi haline gelmesine yönelik iletişim projeleri geliştiriyoruz.

Dijital İletişim – Sosyal Medya İletişimi

İletişim danışmanlığı alanındaki birikimimizi, iletişim dünyasında yaşanan dijital dönüşüm içerisinde oluşan yeni mecraların dinamizmi ile birleştiriyor, hizmet verdiğimiz kurum ve markaların dijital dünyada itibarını yönetmek üzere iletişim stratejileri geliştiriyoruz. Sosyal medyada kurum ve markaların algılarını güçlendirmeye yönelik yaratıcı, sonuç odaklı projeler geliştiriyor, uyguluyor ve bu alandaki fikir önderleri ile ilişkilerin yürütülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Essance İstanbul, kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti sağlamada birinci koşul olarak, ülke ve dünya gündemini yakından takip etmeyi esas almaktadır.

Etkinlik Yönetimi

Essance İstanbul, kurumlara yaratıcı yönüyle destek vererek ihtiyaca yönelik projeler üretmekte ve projelerin her adımını doğru planlayarak, mükemmeli başarma hedefiyle hayata geçirmektedir. Projelerin gerçekleşme sürecinde, kendi içinde ve hizmet verdiği kurumla kurduğu hızlı ve net bilgi akışı ile kararlı adımlar atan Essance İstanbul, etkinlik yönetiminde başarının güçlü bir koordinasyona bağlı olduğunu kabul etmektedir.

Etkinlikler, kurumsal çıkarlar doğrultusunda spot olarak tasarlanabileceği gibi belirlenecek iletişim stratejilerinin bir parçası olarak da uygulanabilmektedir. İletişim hedefleri paralelinde etkinliklerin planlanması ve uygulanması “stratejik iletişim planı”nın önemli bir adımıdır.

Müşteri İlişkileri ve Danışmanlık

Marka bilinirliği ve pazarlama gücünü artırmaya yönelik kampanyalar
Organizasyon ve lojistik hizmetler
3. partilerin seçimi ve koordinasyonu
Üretim, uygulama ve diğer hizmetler
Sponsorluk öneri ve yönetimi
Doğrudan pazarlama, planlama ve uygulamaları
Ödül törenleri, açılışlar

Sosyal Sorumluluk İletişimi

Essance İstanbul, tüketicilerin bir kuruma karşı bağlılık, güven ve saygı duymasında bu kurumun sosyal sorumluluk yönünün güçlü etkisi olduğuna inanmaktadır. Ülkemizin sosyal sorunlarına eğilen kurumların saygınlıkları toplum algısında doğru şekilde yer edinmektedir. Essance İstanbul da kurumları bu alandaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle yönlendirmektedir. Kurumların; çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum örgütleri ve hükümet kuruluşları gibi bir dizi önemli sosyal paydaşıyla değerli ilişkiler geliştirmesini sağlamak, kurumsal itibar yönetimini doğru olarak planlamak, ses getirecek projeler üretmek ve uygulamak Essance İstanbul’un bu alandaki iş yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

Kurum İçi İletişim

Essance İstanbul, kurum kültürü sağlama ilkesinden hareketle çalışanlara motivasyon ve eğitim toplantıları gibi projeler sunmakta ve gerçekleştirmektedir. Kurumun, misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri ile stratejilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmesi kurum içi iletişim ile sağlanmaktadır. Kurum içi iletişim ile çalışanların, kurumun hedefleri paralelinde belirlediği iş sonuçlarına ulaşma aşamasındaki inanç ve katılımını artırmak üzere iletişim stratejileri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Kriz Yönetimi

Kurumların itibarına ve sosyal paydaşlarıyla iletişimine zarar verme tehdidi içeren kriz durumlarına hazırlıklı olunması sağlanmakta, olası durumlar için doğru kriz yönetimi planlanmaktadır.
Oluşabilecek potansiyel kriz konularının belirlenmesi, kriz durumunda izlenecek politikaların belirlenmesi ve kriz yönetim stratejisinin oluşturulması
Oluşan krizin kuruma ne kadar zarar verdiği ve hangi faaliyet alanlarının ne kadar etkileneceğinin saptanması
Medya stratejilerinin belirlenmesi ve basın ilişkilerinin yürütülmesi

Sponsorluk Yönetimi

Kurumları; hizmet ve ürünlerini, doğru ve amaçları ile paralel algı yaratabilecek sponsorluk çalışmalarına yönlendirerek, bütçenin en etkin ve en doğru şekilde kullanımını sağlayarak hedeflenen etkinin oluşmasında rol üstlenmektedir.

Halka Arz İletişimi

Essance İletişim, finans sektöründe edindiği güçlü deneyim ile halka arz projelerinde de değer katan ve yol gösteren nitelikleri ile destek vermektedir. Kurumsal iletişimde önemli yere sahip halka arz süreçleri için stratejik bir yol çizerek, en doğru kanal ve mesajların verilmesini sağlayarak projeleri hayata geçirmektedir.

BİZE ULAŞIN

Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirebilmemiz için görüş ve önerileriniz bizim için son derece önemli.

TELEFON

(0212) 282 40 85

ADRES

Levent Mah. Sülün Sk. No:18 Levent /Beşiktaş/ İSTANBUL

EMAIL

ask@essance-istanbul.com